Abrahamsbergskyrkans ungdom
Körer Tonår och Tweenies Scout

Abrahamsbergskyrkans ungdom (AbraUng) bedriver verksamheter för och med barn och unga. Vi har körer, tonårsverksamhet, tweeniesverksamhet och scouting. Som medlem får du vara med i så många grupper du vill, det kostar lika mycket att vara med i en som i allihop!

Det går att följa Abrahamsbergskyrkans ungdom på Facebook och Instagram (@abraung och @abrascout).

Abrahamsbergskyrkans ungdom är en ideell förening och vi har en styrelse som leder föreningens verksamhet. Deltagare och ledare är alla medlemmar i föreningen. Medlem under kalenderåret 2019 blir en genom att betala medlems- och verksamhetsavgift (totalt 400 kronor) till plusgiro 35 25 64-9 (märk inbetalningen med deltagarens för- och efternamn samt födelsedatum). Som medlem får du delta i verksamheten och vara med och påverka på årsmötet. I början av varje kalenderår hålls ett årsmöte där alla medlemmar får vara med och bestämma vilka som ska sitta i styrelsen, vad vi ska satsa på i föreningen under året och hur våra pengar ska användas. Nästa årsmöte hålls 18:30 fredagen den 8 februari 2019 i Abrahamsbergskyrkan. Handlingar till årsmötat finns här.

Abrahamsbergskyrkans församling har anförtrott sin barn- och ungdomsverksamhet till Abrahamsbergskyrkans ungdom. Som förening har vi har ett mycket nära samarbete med församlingen på olika sätt, bland annat genom att församlingens personal är aktiva i AbraUng. www.abrahamsbergskyrkan.se

Vår förening är del av andra organisationer. Vi är en av Equmenias (Equmeniakyrkans barn- och ungdomsorganisation) ca 400 lokalföreningar. Vår förening ligger inom regionen Equmenia Stockholm. Vår scoutverksamhet är dessutom ansluten till Scouterna genom Equmenia. Tillsammans med alla andra medlemsföreningar har vi möjlighet att ta del av ledarutbildningar, arrangemang och påverka organisationens riktning genom att delta på organisationernas årsmöten.

Equmenia          Scouterna

Styrelsen för AbraUng som väljs på årsmötet är ansvarig för föreningens arbete och stöttar verksamheten på olika sätt. Verksamheten leds av ideella ledargrupper och anställda i Abrahamsbergskyrkans församling. För att kunna erbjuda en så bra och trygg verksamhet som möjligt ser vi till att ledarna i verksamheten regelbundet tar del av utbildningar av olika slag. Bland utbildningar vi ofta deltar i kan nämnas scoutledarutbildningen Ska'ut, Trygga Möten (där fokus ligger på hur vi skapar en trygg verksamhet och förhindrar övergrepp av olika slag) och kurser i första hjälpen (inklusive hjärt- och lungräddning). Är du intresserad av att bli ledare i någon av våra verksamheter? Kontakta i så fall någon av våra ledare eller någon av församlingens anställda.

Elina, ordförande för AbraUng, nås genom att maila:
abraung(snabel-a)abrahamsbergskyrkan.se

Maria, Abrahamsbergskyrkans pastor med barn- och ungdomsinriktning, nås genom att maila:
maria.ost(snabel-a)abrahamsbergskyrkan.se

Jenny, ansvarig för Abrahamsbergskyrkans musikverksamhet, nås genom att maila:
jenny.nilsson(snabel-a)abrahamsbergskyrkan.se

Ida, ansvarig för Abrahamsbergskyrkans scoutkår, nås genom att maila:
scout(snabel-a)abrahamsbergskyrkan.se

Dokumentsamling

Stadgar

Hållbarhetspolicy

Krisplan

Logotyper och grafisk profil

Abrahamsbergskyrkans ungdom, Bävervägen 45, Bromma