Ansvariga ledare

 • Föreningens ordförande: Elina Lyckeborg,  abraungabrahamsbergskyrkan.se, 076-860 70 68
 • Tonår: Elina Lyckeborg,  abraungabrahamsbergskyrkan.se
 • Scout: Markus Pilenvik,  scoutabrahamsbergskyrkan.se, 073-337 86 21
 • Kör: Jenny Nilsson, jenny.nilssonabrahamsbergskyrkan.se
 • 20+, diskussionsgrupp: Maria Öst,  maria.ostabrahamsbergskyrkan.se,  073-950 03 03

Församlingens anställda

 • Församlingsföreståndare: Pär Lewin Ronnås,  par.lewinronnasabrahamsbergskyrkan.se
 • Pastor med barn- och ungdomsinriktning: Maria Öst,  maria.ostabrahamsbergskyrkan.se,  073-950 03 03
 • Församlingsmusiker: Jenny Nilsson, jenny.nilssonabrahamsbergskyrkan.se

Styrelse:

 • Elina Lyckeborg (ordförande)
 • Pontus Hennerdal (ledamot, administratör)
 • Karin Persson (ledamot, kassör)
 • Moa Iwarsson (ledamot, sekreterare)
 • Emilia Åkerman (ledamot)
 • Hanna Karsberg (ledamot)
 • Emilia Henriksson (ledamot)
 • Tilda Jönsson (ledamot)
 • Anders Lyckeborg (ledamot, föräldrarepresentant)
 • Maria Öst (adjungerad, kollegiet)
 • Representant från församlingsstyrelsen (adjungerad)

Plusgiro

35 25 64-9

Adress

Abrahamsbergskyrkans ungdom
Bävervägen 45
168 30  Bromma