Vad kul att du vill bli medlem! För att bli medlem hos oss så krävs det att du betalar en medlemsavgift. Då får du delta i så många aktiviter du vill – det kostar samma! Medlemsavgiften är förutsättningen för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet, men också att vi ska kunna fortsätta att utveckla och förbättra våra verksamheter. Dessutom så får alla medlemmar de vår- och höstutskick som vi skickar ut med den information som är viktig att ha för dig som deltagare eller vårdnadshavare till en av våra deltagare. Medlemsavgiften är 400 kr för 2018 och betalas in till AbraUngs pg. 35 25 64-9. Märk betalningen med deltagarens hela namn och gärna med födelsedatum.

Är du ny? Då är det bra att du i samband med att du betalar in medlemsavgiften även skickar ett mail till en ledare med kontaktuppgifter. Detta gäller främst dig som vårdnadshavare. Vi vill ha deltagarens personnummer samt mobilnummer, mailadress och hemadress till vårdnadshavare. Uppgifterna lagrar vi i Equmeniakyrkans och Equmenias administrativa system som heter Repet.

Som medlem omfattas du också av en olycksfallsförsäkring under samt till och från aktiviteterna. Mer om försäkringen