Välkommen till:

Småbarnsmusik För barn från 0 – 3 år tillsammans med föräldrar. Onsdagar 10.00-10.35, sedan fika. Ledare Jenny Nilsson

Körlek För barn från 3 – 6 år. Vi sjunger, dansar, trummar och leker tillsammans. Torsdagar 16.45-17.30. Ledare Jenny Nilsson

Barnkören Abrakadabra Barnkör med sång och rörelse för barn i förskoleklass och lågstadieåldern. Torsdagar 18.00-18.45. Ledare Jenny Nilsson, Emilia Åkerman och Krister Iwarsson.

Musikalkören Från årskurs 4 till årskurs 8. Torsdagar 19.00-20.00Ledare Jenny Nilsson.

Undomskören Från årskurs 9. Fredagar 18:00-19:30 Ledare Jonas Eliasson

Kontakt Jenny Nilsson, jenny.nilssonabrahamsbergskyrkan.se